Ἀθᾶναι

Ἀθᾶναι
̆αθᾱναι (-αι, -ᾶν, -αιςι), -αισιν.)
1 Athens

κρανααῖς ἐν Ἀθάναις O. 7.82

ἐν Ἀθάναις O. 9.88

κρανααῖς ἐν Ἀθάναισι O. 13.38

αἱ μεγαλοπόλιες Ἀθᾶναι P. 7.1

ταῖς μεγάλαις Ἀθάναις N. 2.8

Κλεωναίου τ' ἀπ ἀγῶνος ὅρμον στεφάνων πέμψαντα καὶ λιπαρᾶν εὐωνύμων ἀπ Ἀθανᾶν N. 4.19

χρὴ δ' ἀπ Ἀθανᾶν τέκτον ἀεθληταῖσιν ἔμμεν N. 5.49

οἵ τε κρανααῖς ἐν Ἀθάναισιν ἅρμοζον στρατόν N. 8.11

Ἐρεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς ταῖς λιπαραῖς ἐν Ἀθάναις I. 2.20

ἐν γουνοῖς Ἀθανᾶν,ἔν τ' Ἀδραστείοις ἀέθλοις (Heyne: Ἀθηνᾶν codd.) I. 4.25 θεοί, πολύβατον οἵ τ' ἄστεος ὀμφαλὸν θυόεντ τἐν ταῖς ἱεραῖς Ἀθάναις οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ εὐκλἔ ἀγοράν fr. 75. 4. ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι κλειναὶ Ἀθᾶναι fr. 76. 2.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

  • Ἀθᾶναι — Ἀθήνη casting vote fem nom/voc pl (doric) Ἀθῆναι the city of Athens fem nom/voc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • History of Athens — The Acropolis of Athens by Leo von Klenze Athens is one of the oldest named cities in the world, having been continuously inhabited for at least 7000 years. Situated in southern Europe, Athens became the leading city of Ancient Greece in the… …   Wikipedia

  • Dorien — Cet article concerne un ancien dialecte grec. Pour le peuple grec du même nom, voir Doriens. Distribution des dialectes du grec ancien durant la période cla …   Wikipédia en Français

  • έρεισμα — το (AM ἔρεισμα) [ερείδω] 1. υποστήριγμα, ακουμπιστήρι, αποκούμπι 2. μτφ. α) αυτό στο οποίο βασίζεται κάποιος («Ἑλλάδος ἔρεισμα, κλειναὶ Ἀθᾱναι») β) (για ανθρώπους) αυτός ο οποίος παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας, το στήριγμα, ο στύλος, ο προστάτης… …   Dictionary of Greek

  • Αθήναι — I Ονομασία αρχαίων πόλεων. 1. Πόλη της Βοιωτίας, κοντά στη νότια όχθη της λίμνης Κωπαΐδας. Η πόλη κατακλύστηκε –άγνωστο πότε– από τα νερά της λίμνης, χωρίς να διασωθεί το παραμικρό ίχνος της. 2. Διάδες Α. Πόλη της Εύβοιας, που χτίστηκε από… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”